Indmeldelse

IndmeldelseI øjeblikket har vi ingen ledige pladser i børnehaven.
Interesserede kan besøge os den sidste tirsdag i hver måned fra kl. 10.00 – 11.00.
Tilmelding på telefon 51 44 82 04 senest en uge før.

Priser:
Administrationsgebyr kr. 300,- betales når man takker ja til pladsen
Institutionspris pr. måned kr. 2400,- Dog er juli måned betalingsfri.

Ved opskrivning på venteliste er man ikke garanteret en plads i Naturbørnehaven Fasangården. Man er først garanteret plads, når man accepterer tilbud om plads og har betalt administrationsgebyr.

 

Step 1 of 4

Barnets oplysninger